jQuery(document).ready(function($) { $('a[data-rel^=lightcase]').lightcase(); });

Paleta Kolorów RAL

PALETA KOLORÓW RAL

Wzornik zawiera kolory zbliżone do klasyfikacji wg RAL. Obraz na monitorze, ani wydruk nie są jednak w stanie odzwierciedlić rzeczywistych barw. W celu dokładnego sprecyzowania koloru niezbêdne jest posłużenie się oryginalnym wzornikiem. .

wzornik ral
wzornik ral
wzornik ral
wzornik ral
wzornik ral
wzornik ralokucia do szkła